Tekst alternatywny

Ośrodek
Terapii Alkoholizmu

Zrób pierwszy krok, pozwól nam działać!

Więcej Informacji

Terapia Alkoholizmu
Jako jedyni w Polsce oferujemy terapię uzależnień
w trzech równoległych wymiarach!

Terapia Alkoholizmu prowadzona jest w nurcie humanistycznym. W naszym myśleniu o uzależnieniu wychodzimy z saluotegentycznego podejścia do choroby, poszukującego w człowieku zasobów do zdrowienia i dobrego funkcjonowania psychospołecznego.

Traktujemy każdego pacjenta indywidualnie, planując razem z nim program psychoterapii w założeniu, że pacjent jest partnerem i aktywnym uczestnikiem procesu własnej terapii. Terapeuta, poprzez budowanie dobrej relacji, opartej na towarzyszeniu pacjentowi w przyglądaniu się swojej drodze życiowej staje się osobą wspierającą jego zmianę. Rolą terapeuty jest wyznaczanie kierunku i takie prowadzenie pacjenta, by potrafił on świadomie zobaczyć, w jakiej rzeczywistości obecnie funkcjonuje, zrozumiał przyczynę swojego problemu i odnalazł drogę wyjścia.

Terapia uzależnienia od alkoholu

W ramach posiadanych wysokich kompetencji
oraz bazując na autorskim programie leczenia uzależnień,
jako jedna z nielicznych jednostek medycznych w Polsce
leczymy uzależnienia od alkoholu u osób dorosłych i młodzieży.

Program Stacjonarny

Terapia uzależnień w formie stacjonarnej, realizowana w Ośrodku Leczenia Uzależnień
prowadzona jest w nurcie humanistycznym.
Rozpoczynamy ją od rzetelnej diagnozy stanu psychicznego pacjenta.
Diagnozujemy problem, nie tylko poszukując odpowiedzi na pytanie
o samo uzależnienie, ale i o jego głębokość .

.

Dowiedz się więcej

Program Weekendowy

Terapia weekendowa, przeznaczona jest dla osób, które z rożnych przyczyn
nie mają możliwości skorzystania z programu terapii stacjonarnej.
Podstawowym celem terapii jest zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji,
usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych,
rozwijanie zdolności do zdrowego życia.

.

Dowiedz się więcej

Program Aftercare

Nasze zaangażowanie na rzecz pacjentów nie kończy się przy wypisie.
Aftercare to program zaradczy, znany również jako
dalsza opieka po zakończonym podstawowym programie leczenia.
Zasadnicze znaczenie dla procesu aftercare jest zachęcanie absolwentów
do wzięcia udziału w dalszej terapii pogłębionej,
jak również do pozostania w kontakcie z naszymi terapeutami.

.

Dowiedz się więcej

Program Ograniczania Picia

Program ograniczania picia dla osób, które nie mają gotowości
uczestniczenia w programach ukierunkowanych na abstynencję.
Jest to 8 weekendowych spotkań.

.

Dowiedz się więcej


Detoks poalkoholowy

Odtrucia poalkoholowe to ustabilizowanie organizmu po dłuższym okresie picia alkoholu.
Jeśli Twój bliski cierpi na uzależnienie od alkoholu – pije nałogowo lub ciągami,
z czasem może doprowadzić do tak dalece zaawansowanego zatrucia organizmu, że udzielenie pomocy
w warunkach domowych stanie się niemożliwe. W naszym ośrodku detoksykacji
odtruwanie po alkoholu przeprowadzamy w sposób kompleksowy w trosce o życie i zdrowie pacjenta!
Dowiedz się więcej

Czy Ciebie lub osobę tobie bliską
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna. Opracowany przez nasz zespół program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu, lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...

×